In dit artikel gaan we in op wat groene energie is, waar het vandaan komt en welke verschillende soorten er zijn.

Wat is groene energie?

In de wereld van energie is er veel discussie over wat groene energie nu eigenlijk is. Groene energie is een verzamelnaam voor duurzame bronnen van energie, zoals waterkracht, windenergie en zonne-energie. Het gebruik van groene energie leidt tot minder uitstoot van CO2 en andere schadelijke stoffen in de atmosfeer. Dit is goed voor het milieu en kan helpen bij het tegengaan van klimaatverandering.

De verschillende soorten groene energie

Er zijn verschillende soorten groene energie. De meest bekende is duurzame energie, maar er zijn ook andere soorten zoals waterkracht, biomassa en geothermie. Duurzame energie is energie die wordt opgewekt door middelen die niet uitgeput raken, zoals wind-, water-, zon- en aardwarmte. Waterkracht is een van de oudste vormen van groene energie en wordt opgewekt door de kracht van stromend water. Biomassa is organische materie die kan worden omgezet in brandstof, zoals hout of restproducten van landbouwgrond. Geothermie is de warmte die in de aarde zit en kan worden gebruikt voor verwarming en elektriciteit.

Voordelen van groene energie

Veel mensen denken dat groene energie duurder is, maar dat is niet waar. Je kunt geld besparen door gebruik te maken van zonnepanelen of een windturbine. Bovendien is het goed voor het milieu omdat er geen schadelijke stoffen vrijkomen.

Nadelen van groene energie

Allereerst is er het feit dat groene energie duurder is dan traditionele energie. Dit komt doordat de productie ervan duurder is. Er zijn echter verschillende manieren om dit probleem op te lossen. Zo kunnen overheden ervoor kiezen om groene energie te ondersteunen met subsidies of belastingkortingen. Anderzijds kan de vraag naar groene energie verhoogd worden door consumenten ertoe aan te moedigen deze energievorm te kopen.

Een ander nadeel van groene energie is dat het soms minder betrouwbaar is dan traditionele energiebronnen, zoals steenkool of aardgas. Dit betekent dat er momenteel nog steeds afhankelijkheid is van fossiele brandstoffen om een reguliere elektriciteitsvoorziening in stand te houden. Daarnaast kan het wegvallen van wind- of zonnestraling ervoor zorgen dat er minder elektriciteit wordt opgewekt dan nodig is, waardoor er mogelijk problemen kunnen ontstaan met de levering ervan.

Wat zijn de toekomstperspectieven voor groene energie?

Groene energie is een belangrijk onderwerp in de discussie over de toekomst van de wereldwijde energiemix. Het International Energy Agency (IEA) voorspelt dat hernieuwbare energiebronnen zoals waterkracht, zonnestraling en windenergie in 2040 goed zullen zijn voor 30% van de wereldwijde elektriciteitsproductie. Dit komt overeen met een groei van 8% per jaar sinds 2018.

In Nederland heeft het kabinet ambitieuze doelstellingen opgesteld voor duurzame energie. Zo wil het in 2030 49% van alle gebruikte energie uit duurzame bronnen halen. Om dit te bereiken wordt er momenteel hard gewerkt aan het realiseren van diverse projecten op het gebied van windenergie, zonnepanelen en geothermie.